Skip to main content

لاگ محصولات

سرويس مارکتينگ اتوماسيون zebline در قسمت محصولات، اين امکان را براي شما فراهم مي نمايد تا بتوانيد به سادگي لیست تمام محصولات ارسال شده و جزييات هريک از محصولات را، مشاهده کنيد.

با انتخاب Products> Product Logs می توانید به اطلاعات لاگ محصولات، دسترسی داشته باشید.

شکل 377-نماي کلي لاگ محصولات(Products)، را نشان می دهد.


شکل 377-نماي کلي لاگ محصولات(Products)

شکل 378-عملکرد لاگ محصولات(Products)، را نشان مي دهد.
شکل 378-عملکرد لاگ محصولات(Products)

همانطور که شکل 378-عملکرد لاگ محصولات(Products)، نشان داده شده است، مي توانيد با انتخاب Product Logs از منوي سمت چپ، ليستي از تمامي محصولات ايجاد شده را ببينيد. با استفاده از نمادهای قرار داده شده براي هر محصول، می توانید مطابق با نیاز خود، نام محصول مربوطه را جهت مشاهده اطلاعات محصول، انتخاب کنید. از طرفي مي توانيد برحسب نياز، لاگ محصول مورد نظر خود را جست و جو نماييد.

ازاينرو، عملکرد لاگ محصولات، مشتمل بر بخش هاي ذيل است که در ادامه به توضيحات هريک از آن ها اشاره شده است:

  • جست و جو(Search)
  • جزييات(Details)

سرويس مارکتينگ اتوماسيون zebline، به شما اين امکان را می دهد تا بتوانيد بر اساس معيارهاي جست جو، لاگ محصول مورد نظر را فيلتر کرده و گام بعدي را طي نماييد. معيارهاي جست و جو عبارتند از: جست و جوي دقيق يا مشابه کلمات کلیدی و فيلترينگ بر روي يک يا چند ستون مشخص. عبارت جستجوی کاربر مي بايست دقیقا با کلمه کلیدی مطابقت داشته يا مشابه کلمه کليدي باشد. همچنین فیلد هایی که می خواهید جست و جوی خود را در میان آن ها انجام دهید را، انتخاب کرده و در آخر آيکون Apply را جهت اعمال، کليک نماييد.

شکل 379-عملکرد جست و جوي لاگ محصولات، را نشان مي دهد.


شکل 379-عملکرد جست و جوي لاگ محصولات

جزييات(Details)

برای ورود به بخش جزييات لاگ محصولات، مي توانيد مانند ، بر روی نماد سه نقطه(...)که در صفحه اصلی Product Logs، قرار دارد، کلیک کرده و آيکون Event Data را انتخاب کنيد تا صفحه مربوط به اطلاعات لاگ مربوط به پروفايل هر محصول (Event Log Profile) براي شما باز شود. در این بخش می توانید جزييات هر رويداد را مشاهده کنید.

EventData، به طور کامل قابلیت شخصی سازی داشته و اطلاعات و دیتاهای مورد نیاز تیم مارکتینگ شما در این بخش قرار گرفته و ارسال می شوند.

جزئیات هر رویداد در قالب یک فایل JSON به سمت زبلاین ارسال شده و در قسمت های مختلف مانند پروفایل کاربران و لاگ محصولات نمایش داده می‌شود.

شکل 380-عملکرد جزييات پروفايل لاگ محصول، را نشان مي دهد.


شکل 380-عملکرد جزييات پروفايل لاگ محصول

نکته: لطفا توجه داشته باشید جهت مشاهده اطلاعات لاگ پروفايل محصول در قسمت محصولات، به مجوز لازم، نیاز دارید.