Skip to main content

مقدمه

مستندات زبلاین

اين سند، حاوی شناخت سرويس مارکتينگ اتوماسيون زبلاین می باشد، بخش اول سند به بيان مقدمه و همچنين تعاريف و اصطلاحات بکار برده شده اختصاص يافته است. همچنین در بخش هاي بعدی به معرفي و توصيف محيط توسعه سرويس، پرداخته شده است.

سرويس مارکتينگ اتوماسيون زبلاین ، يک راهکار یکپارچه ي اتوماسیون بازاریابی برای کسب‌وکارهای دیجیتال مي‌باشد که با دنبال‌ کردن رفتار کاربران، همچنین محاسبات لحظه‌ای رفتارهایی که کاربران انجام می‌دهند و در نهایت با برقراري ارتباط با آن ها از طريق کانال مناسب و در زمان مطلوب، فعالیت های تیم‌های مارکتینگ دیجیتال را ساده‌تر می نمايد.

با بهره گيري از امکانات اين سرويس، کوچکترین تعامل کاربران با مشتریان بالقوه در فضای دیجیتال، ذخیره شده و استفاده از این داده ها، می تواند برگ برنده ی شما در جذب و وفاداري مشتریان باشد و همچنين، اين امکان را مي دهد تا برندها، با جمع آوری و تحلیل این داده ها، نحوه ی تعامل خود را با کاربران بهینه کرده و ماهیتی دوستانه از برند خود، ایجاد نمايند.